Nominacje do Nagrody im. Jana Długosza

26.09.2016
#
  • grafika promocyjna

Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza jest jedyną inicjatywą w Polsce, która popularyzuje i nagradza dzieła wnoszące istotny wkład w rozwój nauki i kultury. Laureat Nagrody otrzymuje nagrodę pieniężną oraz statuetkę dłuta prof. Bronisława Chromego.

Zgodnie z Regulaminem do Konkursu są zgłaszane publikacje, które zostały napisane przez autora posiadającego polskie obywatelstwo i ukazały się po raz pierwszy w polskim wydawnictwie w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody. Nad poprawnością prac w trakcie przygotowań do Konkursu czuwa powołane przez organizatora Jury pod kierownictwem przewodniczącego.

W tym roku Jury Konkursu, w składzie prof. Władysław Stróżewski (przewodniczący), prof. Ryszard Nycz, prof. Jan Ostrowski, prof. Leszek Polony, prof. Piotr Sztompka, prof. Jerzy Wyrozumski, nominowało następujące publikacje do Nagrody im. Jana Długosza 2016:

Andrzej Brzeziecki, Tadeusz Mazowiecki. Biografia naszego premiera, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Kraków 2015

Paweł Dybel, Dylematy demokracji. Kontekst polski, Universitas Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych, Kraków 2015

Adam Dziadek, Jan Zieliński, Aleksander Wat. Notatniki, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Warszawa, Katowice 2015

Wojciech Dziedziak, O prawie słusznym. Perspektywa systemu prawa stanowionego,  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015

Danuta Kisielewicz, Niewola w cieniu Alp. Oflag VII A Murnau, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, Opole 2015

Lidia Kośka, Lec. Autobiografia Słowa, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Warszawa 2015

Anna Machcewicz, Bunt. Strajki w Trójmieście. Sierpień 1980, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk 2015

Marcin M. Wiszowaty, Zasada monarchiczna i jej przejawy we współczesnych ustrojach europejskich i pozaeuropejskich monarchii mieszanych,Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015

Dorota WojdaPolska Szeherezada. Swoje i obce z perspektywy postkolonialnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015

Wioletta Zawitkowska, Walka polityczno-prawna o następstwo tronu po Władysławie Jagielle w latach 1424-1434, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015

Ubiegłorocznym laureatem Konkursu o Nagrodę im. Jana Długosza, mocą decyzji Jury na czele z przewodniczącym prof. Władysławem Stróżewskim, został prof. Michał Głowiński za książkę Rozmaitości interpretacyjne. Trzydzieści szkiców, która ukazała się w roku 2014 nakładem Wydawnictwa Instytutu Badań Literackich PAN.

Organizatorem Konkursu są Targi w Krakowie Sp. z o.o. Strategicznym celem  inicjatywy jest wzrost czytelnictwa w Polsce, jak i popularyzacja książki naukowej z dziedziny szeroko rozumianej humanistyki.